Král Karel

Velikost: plátno 90/80

Barvy: akryl / olej

Cena: 19.000,-

„Kdožpak budete kralovat po mně, ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem kraloval před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů.”

Je Václav IV. a bylo otázkou času, kdy bude Karel IV. Tak tady je. Co dodat? Bývali jsme Středem Evropy… Ve středu jsme pořád, jen ten Střed už není ten co býval…

„I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje, že svět bude jiný.“